13 Grudnia… PRZYJDŹ

13 grudnia 2016, niemal równy rok od naszego pierwszego obywatelskiego protestu – to rocznica „polskiej smuty” z końca ubiegłego wieku, a równocześnie, być może, przeddzień kolejnego okresu narodowej żałoby.

PRZYJDŹ: nie będzie to tylko kolejny, organizowany przez KOD, protest przeciwko kolejnym aktom łamania Konstytucji, dewastacji państwa prawa i wyprowadzania nas z Europy; będzie to manifestacja obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec zamachu na fundamentalne obywatelskie wolności i niezbywalne prawa człowieka.

PRZYJDŹ: sprawującej z demokratycznego mandatu władzy, która podniosła rękę na państwo prawa, wydaje się, że kończy już swoje dewastujące dzieło, że – korzystając z parlamentarnej większości – przy pomocy kłamstw i manipulacji udaje jej się podporządkować sobie nieokrzepłe jeszcze społeczeństwo obywatelskie i dokonać zmian ustrojowych, demokratyczne państwo prawa zastąpić państwem narodowo – wyznaniowym. Jeśli czujesz się nie tylko członkiem narodowej wspólnoty, „polskiego plemienia”, ale również wolnym obywatelem naszej wspólnej Rzeczypospolitej,  świadomym swoich praw ludzkich i obywatelskich, dołącz, aby przeciw temu zaprotestować.

PRZYJDŹ: Twoja obecność może przesądzić o tym, czy będzie to ostatni pokojowy,  obywatelski protest, w którym – w dającej się przewidzieć przyszłości – bierzesz udział.

Wiem, jest to dzień powszedni, jesienny, deszczowy, zimny, Ty masz obowiązki, prowadzisz firmę, pracujesz w „korpo” albo „na własnym” i masz umówionych klientów, musisz odwieźć dziecko na „judo” albo „angielski”, masz wizytę lekarską, na którą czekasz od pół roku i jeszcze kilka innych Bardzo Ważnych Spraw. Wiem jednak i to, że – mimo wszystko – masz wybór: więc PRZYJDŹ!

Wołam do Ciebie PRZYJDŹ!, bowiem jestem „człowiekiem wiekowym” i pamiętam, jak to „szło” przed 80. laty: jak deptana była demokracja (początkowo w wersji „soft”), jak zyskiwał przyzwolenie język nienawiści, jak wolności obywatelskie w słowach  dyktatorów były antypaństwowym wichrzycielstwem. Bezmiar nieszczęść, jaki z tego wynikł, opisany jest na tysiącach kart historii. I dlatego proszę Cię gorąco: PRZYJDŹ!