STRAJK (wrzucone na fb)

Chylę czoła przed niezwykle trudną decyzją o zawieszeniu strajku. Środowisko nauczycielskie: wobec głębokiego dylematu moralnego, przed którym postawił je rząd, zdało swój niezwykle trudny egzamin z poczucia odpowiedzialności Nie zablokowali tysiącom młodych ludzi możliwości dalszej edukacji na poziomie akademickim, nie dopuścili do drastycznego pogwałcenia prawa oświatowego, czym byłoby wydawanie młodzieży nieprawomocnych (bo wydawanych z pogwałceniem prawa) świadectw maturalnych. Cynizm rządzących przekracza już ludzkie pojęcie. Kryzys społeczny i lęk o przyszłość narasta. Wydaje się, że nadchodzi prawdziwa godzina obywatelskiej próby. Nie dajmy się zmanipulować. Trwajmy w naszym poparciu dla nauczycieli. W najbliższym czasie oni będą potrzebowali naszego obywatelskiego wsparcia nie mniej niż w dniach prowadzenia strajku. Oni są teraz na pierwszej linii walki – obok sędziów, obok lekarzy i pielęgniarek, obok niepełnosprawnych, obok tych wszystkich pogardzanych i zaszczuwanych – o lepszą Polskę, o położeniu kresu bezprawiu, o poszanowanie ludzkiej godności, o społeczne przebudzenie. Ratujmy ten nasz haniebnie bezczeszczony polski „znak firmowy”, który dał nam przepustkę do Europy – SOLIDARNOŚĆ.